Wijzen uit Oosten – Mattheüs 2 – kerst

De wijzen uit het Oosten
Preek Mattheus 2:1-12: Ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

LEESPREEK