Immanuël, maagd zwanger – Jesaja 7 – advent

Immanuël
Preek Jesaja 7:14: Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam Immanuël heten.

LEESPREEK