Wilde kolokwinten (2 Koningen 4) – biddag

Wilde kolokwinten in de moespot
Preek 2 Koningen 4:38-44: Toen ging er een uit in het veld, om moeskruiden te lezen, en hij vond een wilden wijnstok, en las daarvan, zijn kleed vol wilde kolokwinten, en kwam, en sneed ze in den moespot; want zij kenden ze niet. Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten; en het geschiedde, als zij aten van dat moes, dat zij riepen en zeiden: Man Gods, de dood is in den pot!

Thema preek 2 Koningen 4: Wilde kolokwinten

Wilde kolokwinten
1. Zelf gekookt
2. Van God gekregen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Wilde kolokwinten2 Koningen 4:38-44:
Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land, en de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht; en hij zeide tot zijn jongen: Zet den groten pot aan, en zied moes voor de zonen der profeten.
Toen ging er een uit in het veld, om moeskruiden te lezen, en hij vond een wilden wijnstok, en las daarvan, zijn kleed vol wilde kolokwinten, en kwam, en sneed ze in den moespot; want zij kenden ze niet.Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten; en het geschiedde, als zij aten van dat moes, dat zij riepen en zeiden: Man Gods, de dood is in den pot ! En zij konden het niet eten.
Maar hij zeide: Brengt dan meel; en hij wierp het in den pot; en hij zeide: Schep voor het volk op, dat zij eten. Toen was er niets kwaads in den pot.
En er kwam een man van Baal-salisa, en bracht den man Gods broden der eerstelingen, twintig gerstebroden, en groene aren in haar hulzen; en hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten.
Doch zijn dienaar zeide: Wat zou ik dat aan honderd mannen voorzetten ? En hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten; want alzo zegt de HEERE: Men zal eten en overhouden.
Zo zette hij het hun voor, en zij aten, en zij hielden over, naar het woord des HEEREN.

Links bij preek 2 Koningen 4: Wilde kolokwinten
Preek Jesaja 64: Het gebed van Jesaja
Preek Psalm 34: Jonge leeuwen en zoekers
Preek Psalm 130: De ware bidder
Preek: Het gebed van Ezra (Ezra 9)
Lees meer:
Preek: Dienstmeisje NaƤman (2 Koningen 5)
– Kanttekeningen bij 2 Koningen 4