De wolf zal met het lam verkeren · Preek Jesaja 11

Preek Jesaja 11:1-9: En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jonksken zal ze drijven.

PDF LEESPREEK

YouTube player