De wolf zal met het lam verkeren – Jesaja 11

Wolf zal met het lam verkeren
Preek Jesaja 11:1-9: En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jonksken zal ze drijven.

Video preek over Messiaanse Vrederijk

LEESPREEK