Zoek eerst het Koninkrijk van God · Preek Mattheüs 6

Preek: Zoek eerst het Koninkrijk van God
Mattheus 6:33: Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

PDF LEESPREEK

YouTube player
Uitleg over: Zoek eerst het Koninkrijk van God

SCHRIFTLEZING – Mattheüs 6
Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad.

THEMA: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Vier aandachtspunten:
1. Wat we moeten doen: zoeken!
2. Wat we dan moeten zoeken: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid
3. Waarom we geen andere dingen moeten zoeken
3. Welke beloften daarbij (bij dat zoeken) gegeven worden

FAQ

Wat betekent ‘het Koninkrijk van God’?

Het betekent dat God Koning is in je leven. Het betekent God liefhebben, zoeken en dienen. Hij staat op de eerste plaats in je leven. en niet de dingen van deze tijd, die voorbij gaan. Jezus zegt: het Koninkrijk is binnen u (d.w.z. in uw hart) (Lukas 17:21).

Wat betekent: Zoek eerst het Koninkrijk van God?

Dat betekent dat het eerste prioriteit om zijn om God te zoeken. We zijn Hem door onze zonde kwijt geraakt. Maar wie Hem zoekt, ijverig en als eerste, die zal hem vinden (Mattheus 7:7) .

Hoe kan je het Koninkrijk van God zoeken?

Door in de Bijbel te lezen en in de kerk te luisteren naar wat God zegt. En door te bidden, te vragen of de Heere Zijn Woord zal zegenen voor je hart. Zodat je Hem echt gaat liefhebben, zoeken en dienen.