Zoek eerst het Koninkrijk van God – Mattheüs 6

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Preek Mattheus 6:33: Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

LEESPREEK