Verheerlijking op de berg – Mattheüs 17 [PDF]

Verheerlijking op de berg
Preek Mattheus 17:5: Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en zie, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem.