Brief apostel Judas – deel III – vers 17-25

Preek Bijbelboek Judas vers 21: Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven.

PDF LEESPREEK

Serie drie preken over de Bijbelboek Judas

Deel 1Deel 2Deel 3