Opwekking van Lazarus – Johannes 11 – Pasen

Opwekking van Lazarus
Preek
Johannes 11:23-27: Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.

LEESPREEK