In verwachting, Maria en Elizabet – Lukas 1

Maria en Elizabet in verwachting
Preek Lukas 1: 39-45: En Elizabet riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij (Maria) onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks! En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?

LEESPREEK