Bloed en water uit doorstoken zijde Jezus – Johannes 19 [PDF]

Video over: Bloed en water uit doorstoken zijde Jezus

Bloed en water
Preek Johannes 19:33-37: Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.