Brief apostel Judas · deel II · vers 8-16

Preek Bijbelboek Judas vers 11: Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.

Serie drie preken over de Bijbelboek Judas

Deel 1Deel 2Deel 3

PDF LEESPREEK