Die Man zal zijn als een verberging – Jesaja 32 – advent

Die Man zal zijn als een verberging

Preek Jesaja 32:1-4: En die Man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed; als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land.

LEESPREEK

Thema preek: De komende Koning, Die heersen zal

1. Hoe Hij zal zijn
2. De vrucht daarvan

Bijbelgedeelte Jesaja 32: De komende Koning, Die heersen zal

1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid; en de vorsten zullen heersen naar recht.
2 En die Man zal zijn als een verberging tegen den wind en een schuilplaats tegen den vloed; als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land.
3 En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken.
4 En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken.