De HEERE zal wachten – Jesaja 30 – advent

De HEERE zal wachten
Preek Jesaja 30:18: En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme.

Video preek: De HEERE zal wachten om genadig te zijn

LEESPREEK