Dochters van Jeruzalem – Lukas 23 – voorbereiding

Dochters van Jeruzalem
Preek Lukas 23:27-28: En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden. En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.

LEESPREEK

Serie twee voorbereidingspreken voor Heilig Avondmaal
1. Tranen dochters Jeruzalem (voorbereidingspreek)
2. Doorstoken Middelaar (lijdenspreek)