Dochters van Jeruzalem – Lukas 23 – voorbereiding

Dochters van Jeruzalem

Preek Lukas 23:27-28: En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.

Preek over Dochters van Jeruzalem

LEESPREEK