Gescheurde voorhangsel – Lukas 23 – Avondmaal

Het voorhangsel gescheurd
Preek Lukas 23:45: En het voorhangsel des tempels scheurde midden door.