De ware bidder – Psalm 130 – biddag

Biddag, de ware bidder
Preek Psalm 130:3-4: Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

LEESPREEK