De ware bidder (Psalm 130) – biddag

Biddag, de ware bidder
Preek Psalm 130:3-4: Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

Thema preek Psalm 130: De ware bidder (biddag)

De ware bidder
1. Roept tot God (3)
2. Smeekt om vergeving (4a)
3. Vreest Gods goedheid (4b)

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst:
Psalm 130:1,2
Lezen Psalm 130
Psalm 69:1,3,7
Psalm 40:2
Psalm 27:5,7

Schriftgedeelte over De ware bidder – Psalm 130
Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE !
HEERE ! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
Zo Gij, HEERE ! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE ! wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Links bij preek over Psalm 130: De ware bidder (biddag)
Andere biddagpreken
Preek: Och, dat U de hemele scheurde (Jesaja 64) – biddag
Preek: Stel uw hart op uw wegen (Haggai 1)
Preek Psalm 127: Zo de HEERE het huis niet bouwt (biddag)
Preek: Het gebed van Daniël (Daniël 9) – biddag
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 130