Evangelie, niet naar de mens – Galaten 1

Het Evangelie is niet naar de mens
Preek Galaten 1:11-24: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.