Evangelie, niet naar de mens – Galaten 1

Video preek: Niet naar de mens

Het Evangelie is niet naar de mens
Preek Galaten 1:11-24: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen.