`De verloren zoon – Preek Lukas 15

Gelijkenis van de verloren zoon

Preek Lukas 15:11-19: En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!
Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.

Vervolg preek: preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (2)

LEESPREEK