Fontein geopend voor huis David – Zacharia 13 [PDF]

Een fontein geopend voor het huis van David
Preek Zacharia 13:1: Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.

LEESPREEK