Kruis opnemen, zelf verloochenen – Lukas 9

Kruis opnemen, zelf verloochenen
Preek Lukas 9:22-23: En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.

LEESPREEK