Geest en bruid zeggen: Kom! – Openbaring 22 – oudejaarsavond

Geest en bruid zeggen: Kom!
Preek Openbaring 22:17: En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom ! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

LEESPREEK