Bethlehem Efratha, klein om te wezen – Micha 5 – advent

En gij, Bethlehem Efratha!
Preek Micha 5:1: En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israƫl, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

LEESPREEK