Herders gaan heen Bethlehem – Lukas 2 – kerst

Herders, heengaan naar Bethlehem
Preek Lukas 2:15: In het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem.

LEESPREEK