Een Kind is ons geboren – Jesaja 9

Een Kind is ons geboren
Preek Jesaja 9:5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Video preek: Een Kind is ons geboren

LEESPREEK