De HEERE is mijn Herder (Psalm 23) – avondmaal

De HEERE is mijn Herder
Preek Psalm 23:1-2: Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

Thema preek Psalm 23: De HEERE is mijn Herder

Schriftlezing Psalm 23
(bediening Heilig Avondmaal)
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Links bij preek Psalm 23: De HEERE is mijn Herder
– Preek Psalm 25: Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot
– Preek Psalm 30: ’s Avonds geween, ’s morgens gejuich
– Preek Psalm 42: Mijn ziel dorst naar God
Preek Psalm 5: Aanwijzingen persoonlijk gebed
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 23