De HEERE is mijn Herder (Psalm 23) – avondmaal

De HEERE is mijn Herder
Preek Psalm 23:1-2: Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

Thema preek Psalm 23: De HEERE is mijn Herder

Schriftlezing Psalm 23:
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Links bij preek Psalm 23: De HEERE is mijn Herder
– Preek Psalm 25: Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot
– Preek Psalm 30: ’s Avonds geween, ’s morgens gejuich
– Preek Psalm 42: Mijn ziel dorst naar God
Preek Psalm 5: Aanwijzingen persoonlijk gebed
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 23

TERUG PSALMEN

Artikel Daniel over Psalm 23:
De God des heils wil mij ten herder wezen; ‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, Aan d’ oevers van zeer stille wateren, leiden. Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden In ’t effen spoor van Zijn gerechtigdheden.

In psalm 23 schrijft David ook over een Herder. De HEERE Zelf wil Herder voor hem zijn. Daarom zingt David dat hij niet bang hoeft te zijn. Hij hoeft niet bang te zijn dat hij iets tekort komt (‘geen gebrek te vrezen’). En dreigt er gevaar? Zelfs dan hoeft hij niet bang te zijn. God zorgt immers voor hem! Denk maar eens aan de geschiedenis van David en Saul (1 Samuël 19). Saul wilde David doden met zijn speer. Maar: God zorgt voor het leven van David. Nog net op tijd kan David bukken. De speer blijft trillend in de wand staan. Hij vlucht voor de boze koning Saul. En dan zingt David: ‘De God des heils wil mij ten herder wezen; ‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.’ God zorgt voor David – als een goede herder voor zijn schapen.

In Johannes 10 gaat het ook over de goede Herder (lees maar!). In vers 11 lezen we dat Jezus zegt: ‘Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen.’ Jezus is de goede Herder! Hij heeft zelfs Zijn eigen leven gegeven voor Zijn schapen. Hij heeft met Zijn eigen leven betaald voor hun zonden! En wat doen wij? Wij lopen weg van deze goede Herder – maar God zoekt juist weggelopen schapen op. In vers 14 zegt Jezus: ‘Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend.’ Ken jij Hem? Dan mag je net als David weten dat deze goede Herder voor je zorgt!