Zolang zon en maan zullen zijn – Psalm 72

Zolang zon en maan zullen zijn

Preek Psalm 72:5: Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.

LEESPREEK

Citaat uit preek psalm 72: Zolang zon en maan zullen zijn

2. Hoe lang de Heere dat doen zal

Zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
Van geslacht tot geslacht, van generatie op generatie.
De Heere werkt, jongens en meisjes, van generatie op generatie. Misschien is dat in jouw familie ook wel zo:
Van overgrootvader, via opa, via papa, tot…? Tot jou?
Van overgrootmoeder, via oma, via mama, tot…? Tot jou?

Het is een heel bijzondere zegen van de Heere als je opa en je papa, als je oma en je mama een nieuw hart van de Heere gekregen hebben. Dan mag je nu en vanavond wel bidden: ‘Heere, ik heb het zo vaak gezien aan het water van de Heilige Doop, dat U doorgaat met Uw werk. En nu heb ik het ook weer gehoord in de kerk, wat ik ook zie als ik naar onze familie kijk, dat U werkt van generatie op generatie. Van opa op papa, van oma op mama… Mag het ook voor mij zijn?
Wilt U, God van mijn opa en papa, God van mijn oma en mama, ook mijn God zijn?

Maar, als je papa en mama, als je opa en oma nu niet bekeerd zijn? Heb je dan minder kans?
Nee, dat is niet zo. De Heere werkt wel vaak in families, van generatie op generatie, maar Hij zegt ook in Jeremia 3: Ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht (3:14).

Dat is een tekst die veel mensen niet goed begrijpen. Maar de Heere zegt eigenlijk:
‘Al was er niemand in je stad, dan mag jij de eerste zijn.’
‘Al was er niemand in uw familie, dan mag u de eerste zijn.’
In het werk van de Heere in de lijn van de geslachten schittert Gods trouw. Maar wat schittert hierin Zijn eenzijdige genade! Ook al is er niemand in je familie, in je gezin die de Heere vreest, het houdt de Heere niet tegen om te willen werken en te gaan werken in je hart.

Zolang zon en maan zullen zijn

Maar, het is zeker ook waar, dat de Heere vaak werkt in geslachten: van kind tot kind en van geslacht tot geslacht.
Als dat zo is in jullie gezin, in jullie familie, zal je dan veel bidden, jongelui, dat er geen breuk komt in die lijn door de geslachten. Zodat later niet gezegd zal worden: ‘Jarenlang werkte God in die en die familie, tot… hem, of tot… haar, en toen hield het op…’

Wat hield er op? Hield Gods trouw op? Nee, die ging en gaat door. Die verandert nooit.
Dat horen we en weten we uit het Woord van God. Uit dit woord: zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
En we zien het ook zo vaak in het water van de Heilige Doop.

Maar je kunt je wel, terwijl je gedoopt bent, met het teken van Gods trouw op je voorhoofd, verzetten en blijvend verzetten tegen Gods genade. Uiterlijk ben je wel een kind van het Koninkrijk, maar in je hart bij je een vijand van het Koninkrijk.
Dat is niet God schuld. Dat doen wij! Dat doe jij!

En…, de wraak van de Koning van dat Koninkrijk zal geducht zijn. De kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis (Mattheüs 8:12).
Bid dus veel, jongelui, of de Heere door wil gaan met Zijn werk, ook in jullie familie en generatie.
En als er in je familie niemand is die de Heere vreest, bid dan veel (wijzend naar het Woord van de Heere uit Jeremia 3!) of jij de eerste mag zijn, het begin van een nieuwe lijn ook in jouw familie,

Zij zullen u vrezen, zolang zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
Wat een bemoedigende boodschap. De Heere gaat door met het vergaderen van Zijn Kerk. Het welbehagen des Heeren zal door de hand van de Messias Koning, Jezus Christus, gelukkiglijk voortgaan. En Zijn zegen zal neerdalen als een milde regen op het late (dat wil zeggen: gemaaide) gras. En Hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden van de aarde, wereldwijd.
En de veelheid van vrede zal bloeien, totdat… (vers 7)

Zo lang zon en maan zullen zij, totdat…

Totdat… Lieve vrienden, let hierop.
Boven dit Woord, dit betrouwbare Woord van de trouwe Verbondsgod, die Zijn Naam op uw voorhoofd heeft laten tekenen, staat: Ik zal! Totdat…
Boven dit doopvont hier voorin de kerk, staat geschreven: Ik zal! Totdat…
Aan het geduld van de Heere komt een einde. Want de Heere zal niet in eeuwigheid met de mens twisten (Genesis 6:3).

Lang…, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht (vers 5).
Totdat… (vers 7) de maan niet meer schijnt.
Totdat de hemelen met gedruis voorbijgegaan zijn en de elementen brandend zijn vergaan (2 Petrus 3:10). Totdat wij allemaal staan zullen voor de rechterstoel van Christus, voor Wie wij geopenbaard moeten worden, voor Wie ons binnenste (met alles wat daarin verborgen is) onthuld, binnenstebuiten gekeerd zal worden (2 Korinthe 5:10)

En dan? Wat dan?
Gaat de Heere dan wel veranderen? Houden Zijn liefde, trouw en genade dan op?

Nee, dan gaat er voor ons iets veranderen.
Dan houdt voor ons de tijd op. Dan houdt onze genadetijd op.

zo lang zon en maan zullen zijn