Blinden leiden door weg – Jesaja 42 – advent – alleen audio

Ik zal blinden leiden door de weg
Preek Jesaja 42:16: En Ik zal de blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht.