Vermoeid en belast – Mattheüs 11 – avondmaal

Komt herwaarts tot Mij, die vermoeid en belast bent

Preek Mattheüs 11:28: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Serie twee preken voor Avondmaal en nabetrachting:
1. Preek Mattheüs 11:28: Vermoeid en belast
2. Preek Mattheüs11:29-30: Neem Mijn juk op u