Hoofdman over honderd – Lukas 23 – nabetrachting (video)

De hoofdman over honderd
Preek Lukas 23:47-49: Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zei: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.

LEESPREEK