Ik ben met ulieden al de dagen – Mattheüs 28 – Pasen

Ik ben met ulieden – preek over zending
Preek Mattheüs 28:20: En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

LEESPREEK