Jona, gezonden Ninevé – Jona 3 – zending

Jona, gezonden Ninevé
Preek Jona 3: En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.

LEESPREEK