Keus van Mozes, zoon farao’s dochter – Hebreeën 11 [PDF]

Keus van Mozes, zoon farao’s dochter
Preek Hebreeën 11:24-26: Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden.

LEESPREEK