Koning ronde tafel, mijn nardus · Hooglied 1 · avondmaal

Aan Zijn ronde tafel, geeft mijn nardus reuk
Preek Hooglied 1:12: Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.

AUDIO

YouTube player

Thema preek Hooglied 1: Koning aan ronde tafel, mijn nardus geeft reuk

Zeven lessen vanuit Hooglied 1:12 voor de bediening van het Heilig Avondmaal:
1. De Koning is het Middelpunt.
2. De Koning is de Gastheer.
3. Dus moet alles en iedereen op hem gericht zijn.
4. Om de Koning te ontmoeten, is het nodig dat Hij ons trekt.
5. Het toont ons onze uiterste ongeschiktheid om met Hem aan te zitten.
6. De Koning zal Zelf in alles voorzien.
7. Doordat Hij(!) met mij aanzit, daarom geeft mijn nardus zijn reuk.
Het is de reuk van Zijn werk, van de genade van Zijn Heilige Geest.

Schriftgedeelte Ronde tafel Koning – reuk mijn nardus – Hooglied 1:
Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.
Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.
Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.
Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.
Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.
Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen?
Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.
Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao.
Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.
Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes.
Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.
Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.
Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.
Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen.
Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.
De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen.

Links bij preek over Hooglied 1: De Koning aan Zijn ronde tafel
– Preek Hooglied 1: Bundeltje mirre (4)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Hooglied 1

TERUG HOOGLIED