Lam neemt boek van Gods Raad – Openbaring 5 – oudjaar

Lam neemt boek van Gods Raad:
Preek Openbaring 5:7: Ik zag […] in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op de troon zat.

Video preek: Het Lam heeft het boek genomen

LEESPREEK