Lam neemt boek van Gods Raad – Openbaring 5 – oudjaar

Lam neemt boek van Gods Raad:
Preek Openbaring 5:7: En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht. En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.

LEESPREEK