Naäman in het huis van Rimmon – 2 Koningen 5 (alleen beeld)

Naäman in het huis van Rimmon
Preek 2 Koningen 5:18: In deze zaak vergeve de HEERE uw knecht: Wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal; als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de HEERE vergeve toch uw knecht in deze zaak.