Driemaal oordeel en genade – Micha 4

Driemaal oordeel en genade
1. Nu, waarom zou u zo groot geschrei maken
2. Nu, zijn wel vele heidenen tegen u verzameld
3. Nu, rot u met benden

Uitlopend op de bekende tekst van Micha 5:1
En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda ? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israƫl, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.