Jongeling van Naïn – Lukas 7 [PDF]

Video preek over Jongeling van Naïn

De jongeling van Naïn
Preek Lukas 7:11-12: En het geschiedde op den volgenden dag, dat Hij ging naar een stad, genaamd Naïn […] en ziedaar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was.