Heb je Jezus lief? – Johannes 21 – Pasen

Vraag aan jongeren: Heb je Jezus lief?
Preek Johannes 21:17: Hij zeide tot hem ten derden male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden male tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! U weet alle dingen, U weet, dat ik U liefheb.

LEESPREEK