Wees niet bezorgd uw leven – Lukas 12 – dankdag

Wees niet bezorgd voor uw leven
Preek Lukas 12: 22-32: Wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding.

LEESPREEK