Simon van Cyrene, kruis dragen – Lukas 23

Video preek over Simon van Cyrene, kruis dragen

Simon van Cyrene draagt kruis Jezus
Preek Lukas 23:26: En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

LEESPREEK