Verraad van Judas – Lukas 22

Verraad van Judas

Preek Lukas 22:1-13: En de satan voer in Judas, die toegenaamd was Iskáriot, zijnde uit het getal der twaalve.
En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen, hoe hij Hem hun zou overleveren.

LEESPREEK

Thema: Jezus’ dood besloten
1. Vrome vijanden
2. Een slinkse verrader
3. Onbekende discipelen
4. Goddelijk welbehagen