Verraad van Judas – Lukas 22

Verraad van Judas
Preek Lukas 22:1-13: En de satan voer in Judas, die toegenaamd was Iskáriot, zijnde uit het getal der twaalve.
En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen, hoe hij Hem hun zou overleveren.

Video preek ook ‘Verraad van Judas’

LEESPREEK