Een Kind is ons geboren ยท Preek Jesaja 9

Preek Jesaja 9:5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

PDF LEESPREEK

YouTube player

(kortere preek gehouden tijdens doopdienst in 2022 – versie van PDF is uitgebreider)