Wie ben ik, Heere HEERE · Preek 2 Samuël 7

Preek 2 Samuël 7:18: Toen ging de koning David in, en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?

PDF LEESPREEK

YouTube player