Voor wijzen en verstandigen verborgen – Lukas 10

Voor wijzen en verstandigen verborgen
Preek Lukas 10:21: Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat U deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve de kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

LEESPREEK