Zacharias in tempel – Lukas 1 – advent

Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord
Preek Lukas 1:13: Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

LEESPREEK