Deze zal groot zijn · Preek Lukas 1

Preek Lukas 1:32: Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God de Heere zal Hem de troon Zijns vaders Davids geven.

PDF LEESPREEK

YouTube player