Deze zal groot zijn – Lukas 1 – advent

Deze zal groot zijn

Preek Lukas 1:32: Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God de Heere zal Hem de troon Zijns vaders Davids geven.

LEESPREEK