Zaligmaker van zondaars – Mattheüs 1


JEZUS, Zaligmaker van zondaars :
Preek Mattheüs 1:23 en 25: U zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (…) En heette Zijn Naam JEZUS.

PDF LEESPREEK