Zaligmaker van zondaars – Mattheüs 1

Zaligmaker van zondaars

Preek Mattheüs 1:23 en 25 over de Zaligmaker: U zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (…) En heette Zijn Naam JEZUS.

LEESPREEK