Zonde voor ons gemaakt – 2 Korinthe 5 [PDF]

Zonde voor ons gemaakt
Preek 2 Korinthe 5: 21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.