Kindermoord Bethlehem – Mattheüs 2 – kerst

Kindermoord in Bethlehem, tranen Rachel
Preek Mattheus 2:16-18: Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

Video preek: Kindermoord in Bethlehem

LEESPREEK