Lofzang van Maria – Lukas 1 – advent

Lofzang van Maria
Preek Lukas 1:46-55: Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.

LEESPREEK